Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Odesílatel Jana Kobělušová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 16:58:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (4)


Přílohy
- 16 Vysvětlení ZP_4 (4).pdf (866.48 KB)
- 16a F2.2.1 Rozvody medicinálních plynů- Neoceněný výkaz výměr.xls (36.00 KB)