Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-47497/90-2020Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup ICT vybavení pro OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV s názvy:
1. „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
2. „Univerzita PRO region“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185
3. „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225
4. „Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.07.2020 10:00
Datum zahájení: 23.06.2020 13:48