Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1492
Systémové číslo: P20V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 33/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-36856/90-2020
Datum zahájení: 23.06.2020
Nabídku podat do: 23.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV s názvy:
1. „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
2. „Univerzita PRO region“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185
3. „HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225
4. „Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě“, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 114 444 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky