Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-7567/90-2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky spotřebního materiálu pro projekt Inovativní léčebné metody – chemikálie, kultivační média a materiál pro LF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity – chemikálií, kultivačních médií a materiálu v rámci projektu OP VVV Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008441.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.03.2021 10:00
Datum zahájení: 05.02.2021 09:22
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):