Veřejná zakázka: Dodávky spotřebního materiálu pro projekt Inovativní léčebné metody – chemikálie, kultivační média a materiál pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1574
Systémové číslo: P21V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 1/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-1786/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005143
Datum zahájení: 05.02.2021
Nabídku podat do: 19.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky spotřebního materiálu pro projekt Inovativní léčebné metody – chemikálie, kultivační média a materiál pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity – chemikálií, kultivačních médií a materiálu v rámci projektu OP VVV Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008441.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 380 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy