Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-91947/90-2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění:
1. Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku
a. Živelní pojištění
b. Pojištění odcizení a vandalismu
c. Pojištění skel
d. Pojištění elektroniky/strojů
e. Pojištění věcí přepravovaných vlastními vozidly
Pojištění odpovědnosti
a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti
b. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem
2. Pojištění vozidel
3. Cestovní pojištění
4. Pojištění odpovědnosti z provozování dronů.

Podrobné požadavky zadavatele a požadované podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Pojistný program, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 880 000 Kč (pojišťovací činnost je dle § 55 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně) a je stanovena jako součet předpokládané hodnoty veřejné zakázky a předpokládané hodnoty změn vyhrazených podle § 100 odst. 1 zákona.

Předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci (čl. 6.1.) podle § 100 odst. 1 zákona činí 3 960 000 Kč.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.11.2021 10:00
Datum zahájení: 14.10.2021 13:39
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):