Veřejná zakázka: Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1747
Systémové číslo: P21V00000184
Evidenční číslo zadavatele: 65/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-89775/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-037818
Datum zahájení: 14.10.2021
Nabídku podat do: 26.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozování dronů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění:
1. Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku
a. Živelní pojištění
b. Pojištění odcizení a vandalismu
c. Pojištění skel
d. Pojištění elektroniky/strojů
e. Pojištění věcí přepravovaných vlastními vozidly
Pojištění odpovědnosti
a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti
b. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem
2. Pojištění vozidel
3. Cestovní pojištění
4. Pojištění odpovědnosti z provozování dronů.

Podrobné požadavky zadavatele a požadované podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Pojistný program, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 880 000 Kč (pojišťovací činnost je dle § 55 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně) a je stanovena jako součet předpokládané hodnoty veřejné zakázky a předpokládané hodnoty změn vyhrazených podle § 100 odst. 1 zákona.

Předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci (čl. 6.1.) podle § 100 odst. 1 zákona činí 3 960 000 Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 920 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy