Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Spotřeba zemního plynu nad 630 MWh
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: MWh
Poptávané množství: 1520.28 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
při 100%-ní toleranci odběru
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 2 v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: 200 v jednotkách cenové kategorie
zpět