Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 31.10.2019 08:07:43

Dodavatel: Alarm K+K elektronika s.r.o., IČ 25842765
Rok plnění smlouvy: 2019, ukončení plnění: 23.10.2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
571.180,56 Kč bez DPH
655.144,11 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy