Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.12.2019 08:37:01

Dodavatel: Macrogen Europe B.V., IČ 69716099, Nizozemské království
Rok plnění smlouvy: 2019, končení plnění 26.9.2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1.136.663,10 Kč bez DPH
1.375.362,35 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy