Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 29.01.2020 12:27:34

Dodavatel: PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o., IČO: 258 50 211
Rok plnění smlouvy: 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 548 895,24 bez DPH
1 874 163,28 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy