Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 07.12.2020 09:26:55

Dodavatel: PPS Kania s.r.o., IČO: 26821940
Rok plnění smlouvy: 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
820 000 bez DPH, 992 200 vč. DPH
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
60 000 bez DPH, 72 600 vč. DPH
Plnění smlouvy ukončeno dne 24.11.2020.

Přílohyžádné přílohy