Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 13.07.2020 13:35:11

Dodavatel: VWR International s.r.o., IČO: 63073242
Rok plnění smlouvy: 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
601 961,60 bez DPH, 728 373,54 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy