Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 12:52:55

Dodavatel: HPST, s.r.o., IČO 25791079
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1 251 200,00 Kč bez DPH, 1 513 952,00 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy