Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:03:04

Část A Mikroskopy a stereolupy pro katedru biologie a ekologie
Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., IČO 27068641
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
854 028,80 Kč bez DPH, 1 033 374,00 Kč včetně DPH

Část B Fluorescenční mikroskop pro lékařskou fakultu
Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., IČO 27068641
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
148 360,50 Kč bez DPH, 179 516,21 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy