Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:14:32

Dodavatel: Surgipa Medical, spol. s r.o., IČO 27275230
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
617 017,70 Kč bez DPH, 746 591,42 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy