Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:21:30

Dodavatel: CHEIRÓN a.s., IČO 27094987
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
950 000,00 Kč bez DPH, 1 149 500,00 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy