Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 16.09.2020 13:42:39

Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641
Rok plnění: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
189 050,00 Kč bez DPH, 228 750,50 Kč včetně DPH

Přílohyžádné přílohy