Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 03.03.2021 08:51:23

Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
566.771,37 Kč bez DPH
685.793,36 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy