Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 01.06.2021 10:19:40

Dodavatel: SIMACEK HS, spol. s r.o., IČ 26229382
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
361.482,54 Kč bez DPH
437.393,88 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy