Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 05.01.2022 15:34:22

Dodavatel: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. , IČ 25368931
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
470.000,- Kč bez DPH
568.700,- Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy