Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 06.01.2022 10:45:36

Dodavatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
10.757.924,50 Kč bez DPH
10.757.924,50 Kč vč. DPH (výše DPH 0 %)

Přílohyžádné přílohy