Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 06.01.2022 09:11:09

Dodavatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
569.768 Kč bez DPH
569.768 Kč vč. DPH (výše DPH 0 %)

Přílohyžádné přílohy