Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 06.01.2022 10:44:06

Dodavatel: KANIA a.s., IČ 26817853
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
372.000 Kč bez DPH
450.120 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy