Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 07.01.2022 08:54:20

Dodavatel: KANIA a.s., IČ 26817853
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy