Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2019
Datum poslední změny 07.01.2022 09:16:06

Dodavatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
Rok plnění smlouvy: 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2019:
0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč vč. DPH (výše DPH 0 %)

Přílohyžádné přílohy