Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021




Datum poslední změny 07.01.2022 11:27:45

Dodavatel: AVETON s.r.o., IČ 02436647
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
1 210 000 Kč bez DPH
1 464 100 Kč vč. DPH

Přílohy



žádné přílohy