Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2020
Datum poslední změny 07.01.2022 13:02:05

Dodavatel: AVETON s.r.o., IČ 02436647
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2020:
0 Kč bez DPH
0 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy