Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021
Datum poslední změny 12.01.2022 09:22:01

Dodavatel: MARPO s.r.o., IČ 41033078
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
913 000 Kč bez DPH
1 104 730 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy