Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 24.01.2022 14:52:00

Dodavatel: Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
11 410,00 Kč bez DPH
11 410,00 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy