Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2021
Datum poslední změny 02.03.2022 06:48:45

Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681
Rok plnění smlouvy: 2021
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
311 436,12 Kč bez DPH
376 837,70 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy