Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 30.08.2022 13:44:06

Dodavatel: ZK Design a.s., IČO: 25864068
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
2 135 132,00 bez DPH, 2 349 477,99 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy