Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022
Datum poslední změny 12.01.2023 08:13:43

Dodavatel: MARPO s.r.o., IČ 41033078
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
0 Kč bez DPH
0 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy