Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 13.01.2023 13:24:58

Dodavatel: Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2021:
1 114 200,00 Kč bez DPH
1 114 200,00 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy