Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 13.02.2023 06:35:54

Dodavatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
0 Kč bez DPH
0 Kč vč. DPH (výše DPH 0 %)

Přílohyžádné přílohy