Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 13.02.2023 06:37:15

Dodavatel: KANIA a.s., IČ 26817853
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
525.000 Kč bez DPH
635.250 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy