Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 13.02.2023 06:38:33

Dodavatel: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. , IČ 25368931
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
0,- Kč bez DPH
0,- Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy