Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2022
Datum poslední změny 24.02.2023 07:38:58

Zhotovitel: AVETON s.r.o., IČ 02436647
Rok plnění smlouvy: 2022
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2022:
599 000,00 Kč bez DPH
724 790,00 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy