Informace o skutečně uhrazené ceně za rok 2023
Datum poslední změny 26.03.2024 13:04:11

Dodavatel: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. , IČ 25368931
Rok plnění smlouvy: 2023
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy za rok 2023:
80 000,- Kč bez DPH
96 800,- Kč vč. DPH

Plnění smlouvy ukončeno dne 17.04.2023
Poznámka: Cena vč. DPH s 13,23 % nebude odpovídat ceně ve smlouvě, ale bude se jednat o skutečně uhrazenou cenu.

Přílohyžádné přílohy