Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A, B, C, D, E
Datum poslední změny 13.11.2017 09:16:34

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace