Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 28.08.2017 13:15:29

Dodavatel: CompuNet s.r.o., IČ 27608514
Rok plnění smlouvy: 2017
Plnění smlouvy ukončeno 23.08.2017.
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
654.965,- Kč bez DPH, tj. 792.508,- Kč vč. DPH.

Přílohyžádné přílohy