Skutečně uhrazená cena
Datum poslední změny 06.12.2017 12:52:01

Skutečně uhrazená cena je 200.300,- Kč bez DPH (242.363,- Kč vč. DPH). plnění bylo ukončeno 23. 11. 2017.

Přílohyžádné přílohy