Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 26.03.2018 14:14:03

Dodavatel: Pražská plynárenská, a. s.
Rok plnění smlouvy: 2017
Plnění smlouvy ukončeno 8. 2. 2018.
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
505 414,88 Kč bez DPH, tj. 611 552,00 Kč vč. DPH.

Přílohyžádné přílohy