Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:07:25

Dodavatel: BioTech, a. s. IČ 25664018
Rok plnění smlouvy: 2019, končení plnění 8. 2. 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
184 872,00 Kč bez DPH
223 695,12 Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy