Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:32:51

Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o., IČ 26795311
Rok plnění smlouvy: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
863.266,- Kč bez DPH
1.044.552,- Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy