Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:31:55

Dodavatel: Agora Plus, a.s., IČ 25503910
Rok plnění smlouvy: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
1.397.000,- Kč bez DPH
1.690.370,- Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy