Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 05.04.2019 13:36:14

Dodavatel: DATA ELPOCOM s.r.o., IČ 64618404
Rok plnění smlouvy: 2018
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
781.901,- Kč bez DPH
946.100,- Kč vč. DPH

Přílohyžádné přílohy