Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř inteligentních systémů
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 17.06.2019 12:00
Dodávka souprav pro fyzikální pokusy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2019 27.05.2019 10:00
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky
nadlimitní Hodnocení 12.04.2019 17.05.2019 10:00
Zajištění výjezdního workshopu pro PdF OU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 25.04.2019 10:00
„ULTRAZVUKOVÝ SKENER DNA“
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2019 10.04.2019 13:00
Systém pro analýzu DNA/RNA – II
nadlimitní Hodnocení 05.03.2019 23.04.2019 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu
nadlimitní Hodnocení 27.02.2019 12.04.2019 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému III.
nadlimitní Vyhodnoceno 25.02.2019 02.04.2019 10:00
Přístrojové vybavení laboratoří LF OU
nadlimitní Vyhodnoceno 15.02.2019 26.04.2019 10:00
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
nadlimitní Vyhodnoceno 08.01.2019 14.02.2019 14:00
Nákup klávesových hudebních nástrojů II.
nadlimitní Hodnocení 11.10.2018 19.11.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů III.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2017 06.06.2017 10:00
Dodávka literatury II. – OPVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2015 16.02.2015 10:00
všechny zakázky