Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT vybavení pro Infra Ph.D. I.
nadlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 25.10.2023 10:00
Dodávka rozšíření NMR relaxometru pro Infra Ph.D.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 03.10.2023 10:00
Dodávka IT techniky pro FU
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2023 10.10.2023 10:00
Dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii LF OU I.
nadlimitní Příjem nabídek 25.08.2023 10.10.2023 10:00
Zajištění daňových a účetních služeb v zemích Itálie a Švýcarsko
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2023 26.09.2023 10:00
Dodávka IT vybavení pro FF OU 2-2023
nadlimitní Hodnocení 08.08.2023 12.09.2023 10:00
Dodávka EES licencí Microsoft
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2023 06.09.2023 10:00
Nákup blade serverů a SAN FC switchů
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2023 26.09.2023 10:00
Dodávka serverů pro sběr dat
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2023 29.09.2023 10:00
OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava – dodávka AV techniky
nadlimitní Vyhodnoceno 14.07.2023 16.08.2023 10:00
OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava – dodávka IT vybavení (slaboproudá zařízení - aktivní prvky)
nadlimitní Vyhodnoceno 14.07.2023 16.08.2023 10:00
OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava - dodávka interiéru
nadlimitní Hodnocení 14.07.2023 15.09.2023 10:00
Správce stavby - Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“
nadlimitní Vyhodnoceno 04.07.2023 04.08.2023 10:00
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“
nadlimitní Hodnocení 23.02.2023 04.09.2023 10:00
Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice
nadlimitní Vyhodnoceno 24.01.2023 02.03.2023 10:00
všechny zakázky