Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2017 02.11.2017 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2017 27.10.2017 10:00
Dodávka licencí Microsoft Campus
podlimitní Vyhodnoceno 15.09.2017 04.10.2017 10:00
Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 30.10.2017 10:00
Nákup propagačních materiálů V.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2017 25.08.2017 10:00
OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka audiovizuálního systému
nadlimitní Vyhodnoceno 20.06.2017 01.08.2017 10:00
Dodávka propagačních materiálů III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2017 06.06.2017 10:00
Dodávka literatury II. – OPVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2015 16.02.2015 10:00
všechny zakázky