Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pipet pro PřF OU
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 27.08.2024 10:00
Genetické syntézy pro LERCO
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 21.08.2024 10:00
Sekvenování NGS pro LERCO
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 05.08.2024 10:00
Služby zajištění kohorty pro výzkumný program č. 4 projektu REFRESH
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 01.08.2024 10:00
Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D. III.
nadlimitní Hodnocení 17.06.2024 18.07.2024 10:00
Dodávka 3D tiskáren vč. příslušenství pro LF OU
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 25.06.2024 10:00
Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty 2
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2024 31.07.2024 10:00
Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D. II.
nadlimitní Hodnocení 10.05.2024 12.06.2024 10:00
OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava - dostavba
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 25.07.2024 10:00
Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu Lékařské fakulty 2 – dodávka AV techniky
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2024 14.05.2024 10:00
Dodávka propagačních materiálů III.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2017 06.06.2017 10:00
Dodávka literatury II. – OPVK
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2015 16.02.2015 10:00
všechny zakázky